Rydych chi yn:  > 
Pawb / Am ddim

Priodas Gudd - Andrea Büttner

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen 22 Chwefror–2 Mehefin 2014 (Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar agor ar y rhan fwyaf o Wyliau Banc, gwiriwch cyn ymweld i wneud yn siŵr y bydd yr Amgueddfa ar agor.)
Angela Büttner, Moss

Andrea Büttner, Moss.

Llun gan Ray Tangney - Isothecium alopecuriades var. robustum.

Trwy ganiatâd yr artist, Gerddi Hollybush Llundain ac Oriel David Kordansky, Los Angeles. © VG Bildkunst, Bonn 2014.

logo ymddiriedolaeth colwinston

Dyma osodwaith newydd gan Andrea Büttner sy’n ffrwyth gwaith ymchwil i ddau gasgliad amrywiol iawn yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd – darluniau Gwen John (1876-1939) a mwsogl o’r Llysieufa.

Trwy gynnwys gwaith Gwen John yn Priodas Gudd, mae Büttner wedi creu cysylltiad ag artist a oedd, ganrif ynghynt, yn rhannu’r un diddordeb mewn agweddau ysbrydol, cymdeithasol ac esthetig bychander a mynegiant cynnil.

Yn nhyb Büttner, dyma werthoedd sydd i’w gweld hefyd mewn mwsoglau. Rhoddir enw disgrifiadol digon amhenodol i’r planhigion hyn, sef cryptogam, ‘rhywioldeb cudd’. Cânt eu galw’n ‘blanhigion is’ hefyd gan awgrymu’n gamarweiniol fod eu datblygiad esblygiadol yn fwy cyntefig na phlanhigion sy’n blodeuo, y ‘planhigion uwch’.

Mae Priodas Gudd yn creu cysylltiadau annisgwyl rhwng y ddau gasgliad gan ein gwahodd i ystyried y cymariaethau posibl rhwng prosesau atgynhyrchiol ‘planhigion is’ a rhywioldeb amwys Gwen John; rhwng trefn wyddonol yr Amgueddfa a nod yr artist o greu cytgord a harddwch yn ei gwaith.

Mae’r arddangosfa’n cynnwys dros 80 o ddarluniau a lluniau dyfrlliw gan Gwen John a ddewiswyd gan Andrea Büttner – a dyma’r tro cyntaf i rai ohonynt gael eu gweld yn gyhoeddus. Maent yn rhan o’r gosodwaith, ochr yn ochr â gwaith newydd gan Büttner mewn ystod o gyfryngau gan gynnwys ffotograffau, darluniau, sain a cherflun.

Gyda chymorth Ymddiriedolaeth Elusennol Colwinston.