Rydych chi yn:  > 
Oedolion / Am ddim / MYNEDIAD AM DDIM - I gadw lle, ffoniwch 02920 573424

Dathlu'r Deugain : trosolwg o goffau a dehongli'r diwydiant llechi gan Dr. Dafydd Roberts

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen 14 Mawrth 2014, 6.30pm
Wedi'i Ganslo

Sefydliad Gweithwyr Oakdale, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.

"Mae'r Athro Robert Hewison, gyda'i dreiddgarwch arferol, wedi egluro mai'r dilyniant anochel i dranc diwydiant yw cyflwyno a dehongli ei dreftadaeth. Gan dderbyn bod y diwydiant llechi wedi cychwyn llithro tua'r cysgodion ers dechrau'r ugeinfed ganrif, yna diddorol yw ystyried sut yr aethpwyd ati i goffau a dehongli ei hanes. Gellid dadlau bod hyn yn cynnwys llawer iawn mwy na sefydlu'r amgueddfeydd sydd fel arfer yn cael eu cysylltu efo'r diwydiant. Agorwyd Ceudwll y Llechwedd, Blaenau Ffestiniog ; ac Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis, yn 1972, fel rhan cynnar o'r broses Brydeinig y cyfeiria Hewison ato. Ond, onid oedd ail-agor Rheilffyrdd Talyllyn a Ffestiniog, ar ddechrau'r 1950'au, yn rhan hefyd o'r broses ? Beth, hefyd, am yr hyn a wnaed gan chwareli masnachol er mwyn croesawu ymwelwyr oedd yn awchu am ddeall eu hanes a'u harwyddocad ? Cewch beth o hanes "William Jos y Guide" yn Chwarel Dinorwig, a sigarennau Capten Livingstone Learmonth yn Chwarel y Llechwedd."

MYNEDIAD AM DDIM - I gadw lle, ffoniwch 02920 573424