Rydych chi yn:  > 
Pawb / Am ddim / Galw heibio

Nev Wilshire – Happy People Sell

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen 27 Ebrill 2014, 2.30pm

Ymunwch â Nev Wilshire am gipolwg ar ei lwyddiant ym myd busnes ac i glywed sut beth yw bod yn wyneb cyfarwydd i filiynau o wylwyr ar raglen y BBC, The Call Centre.

Yn ei dref enedigol, Abertawe, y dechreuodd Nev Wilshire ar ei daith i lwyddiant. Ef oedd sylfaenydd a phrif swyddog gweithredol y grŵp Save Britain Money. Bellach mae’n llysgennad dros ddiwydiannau a datblygiadau arloesol newydd yng Nghymru.

Ar hyn o bryd, mae Nev wrthi’n ffilmio ail gyfres o The Call Centreac yn ei lyfr Happy People Sell, mae’n trafod ei arddull reoli unigryw gan gynnwys sesiynau canu fel côr, ymdrechion i greu cyplau ymhlith ei staff, cystadlaethau ymaflyd breichiau a’i ddefnydd uchel ei gloch o iaith gwbl ddi-flewyn-ar-dafod.

Bydd cyfle hefyd i brynu llyfr Nev, Happy People Sell, o siop yr Amgueddfa a chael llofnod gan y dyn ei hun o 3.30pm ymlaen.