Rydych chi yn:  > 
Oedolion / Am ddim / Rhaid archebu lle: (029) 2057 3600

Clwb Llyfrau’r Glannau: The Testament of Mary

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen 13 Ebrill 2014, 2pm

Mae croeso cynnes i ddarllenwyr brwd – ac unrhyw un sydd am ddysgu mwy am lyfrau a’u hawduron – yng Nghlwb Llyfrau’r Glannau.

Yn ei lyfr The Testament of Mary, mae Colm Tóibín yn ail-ddychmygu stori Iesu o safbwynt ei fam Mair wrth iddi adrodd ei hatgofion i’r disgyblion wedi ei farwolaeth.

Dyma nofel fer ond syfrdanol sy’n delynegol ac yn ddirdynnol. Mae’n rhoi gogwydd newydd i ni straeon y Beibl gan eu cyflwyno i ni trwy lygaid mam sy’n galaru.

Dan arweiniad y Cadeirydd, Margaret Z. Jones.

Dyma ffordd ddelfrydol o dreulio prynhawn Sul, a bydd paned am ddim!