Rydych chi yn:  > 
Teuluoedd / Am ddim

Cyfnewid Llyfrau

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen 12 a 13 Ebrill 2014, 11am - 4pm

Wrthi’n glanhau’r tŷ? Dewch i gael gwared ar hen lyfrau a’u cyfnewid am gasgliad newydd sbon. Bydd adran arbennig i blant er mwyn dod o hyd i lyfr perffaith ar gyfer y Pasg.

Dylai pob llyfr fod mewn cyflwr darllenadwy a bydd system o docyn am lyfr yn cael ei gweithredu. Gellir cyfnewid crynoddisgiau a recordiau hefyd.

Ar y cyd ag Oxfam Abertawe.