Rydych chi yn:  > 
Addas i blant dan 5 oed / Am ddim / Galw heibio

Clwb y Llygod Bach: Thema y Gwanwyn

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen 4 Ebrill 2014, 10.30am - 12.30pm

Galwch draw gyda’ch plantos i chwarae, creu, canu, symud a chyfarfod â Morys, llygoden fach yr Amgueddfa.

Bydd thema wahanol bob mis a llond lle o gelf a chrefft a chaneuon a straeon dwyieithog.

Addas i blant dan 5 oed.

Ar y cyd â Menter Iaith Abertawe, Twf, Mudiad Meithrin a’r Urdd.