Rydych chi yn:  > 
Oedolion / Am ddim / Rhaid archebu lle: (029) 2057 3600

Clwb Llyfrau’r Glannau: The Lighthouse

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen 9 Mawrth 2014, 2pm

Mae croeso cynnes i ddarllenwyr brwd – ac unrhyw un sydd am ddysgu mwy am lyfrau a’u hawduron – yng Nghlwb Llyfrau’r Glannau.

Llyfr y mis hwn fydd nofel gyntaf Alison Moore, The Lighthouse, gafodd ei enwi ar restr fer hir Gwobr Man Booker ac sydd wedi ennill clod am dyndra’r stori a’r drafodaeth am golled.

Dan arweiniad y Cadeirydd, Margaret Z. Jones.

Dyma ffordd ddelfrydol o dreulio prynhawn Sul, a bydd paned am ddim!