Rydych chi yn:  > 
Pawb / Tocynnau £8.90 oedolion / £6.70 gostyngiad (yn cynnwys costau trafod). Nifer cyfngedig o tocynnau ar gael ar y ddrws: £10 / Swyddfa Tocynnau y Theatr Newydd (029) 2087 8889, neu ein siop ar-lein

Cyngerdd Coffi Caerdydd: Ensemble Glendower

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen 18 Mai 2014, 11.30am (Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar agor ar y rhan fwyaf o Wyliau Banc, gwiriwch cyn ymweld i wneud yn siŵr y bydd yr Amgueddfa ar agor.)

Christopher Petrie: Gwaith newydd (perfformiad cyntaf)

Messiaen: Quartet for the End of Time

Newydd ffurfio mae Ensemble Glendower a byddant yn perfformio un o gampweithiau mawr yr ugeinfed ganrif yn ogystal â gwaith newydd gan un o gyfansoddwyr ifanc mwyaf addawol Cymru.

Prynu tocynau

Diolch i haelioni Ymddiriedolaeth Gerddoriaeth Siambr CAVATINA, mae tocynnau i bawb rhwng 8 a 25 oed am ddim (heblaw am berfformiadau unigol