Rydych chi yn:  > 
Pawb / Am ddim / Rhaid archebu: 029 2057 3424

Sgwrs: Hanes Iechyd

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen 25 Chwefror 2014, 2pm - 3pm

[delwedd: ]

Ymunwch â’r Curadur Sioned Hughes yn Nheras Rhyd-y-car ar daith drwy 180 o flynyddoedd o hanes iechyd – o ormod o bobl, glanweithdra gwael a cholera’r 19eg ganrif i anghyflogaeth, clefyd y galon a gordewdra’r 20fed ganrif.