Rydych chi yn:  > 
Pawb / Am ddim

Gofyn i’r Garddwr: Tocio Rhosod Te Hybrid a Llwyni Rhosod

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen 23 Chwefror 2014, 2pm - 3pm
Rhosod

Sut i docio rhosod a gofalu amdanynt ar Deras y Rhosod.

Plannu syniad: Torrwch bob tyfiant marw a brigau sy’n croesi i annog blagur newydd. Dylech gael gwared ar yr holl ddail i atal afiechydon a smotiau duon