Rydych chi yn:  > 
Pawb / Am ddim

Gofyn i’r Garddwr: Tocio Coed Leim

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen 26 Ionawr 2014, 2pm - 3pm
 

Dewch draw i'r Rhodfa Leimiau tu allan i'r Castell i ddysgu mwy am docio coed leim.

Plannu syniad: Dylech stopio tocio ar unwaith os bydd y coeden yn diferu am fod yr adeg ar gyfer tocio wedi gorffen