Rydych chi yn:  > 
Oedran 4-12 / £12 y plentyn (tocyn yn caniatau un oedolyn i un plentyn) / Archebu o flaen llaw yn unig

Cyfarfod Siôn Corn a’i Gyfeillion

29–30 Tachwedd, 6–7, 13–14 a 20–22 Rhagfyr, 11am (noder bydd y sesiwn trwy gyfrwng y Gymraeg yn unig ar y Sadwrn), 1pm a 3pm

[delwedd: ]

“O deuwch ffyddloniaid”... draw i Sain Ffagan i ganu carolau! Bydd Siôn a Siân Corn yn ymuno â ni ar gyfer te parti eleni, felly dewch i fwynhau eu straeon anhygoel ac os byddwch chi’n blant da, rydych chi’n siŵr o gael anrheg hefyd!

Tocynnau: £12 y plentyn (gydag un oedolyn i bob plentyn oherwydd maint y lleoliad, ffi yn cynnwys cost archebu)  Addas i blant 4-12 Tocynnau o flaen llaw yn unig. Ni fydd tocynnau ar gael ar y drws.

Llinell Docynnau trwy TicketlineUK : 029 20230130 neu Prynwch ar-lein www.ticketlineuk.com/event/st-fagans