Rydych chi yn:  > 
English
Oedran 4-12 / £12 y plentyn / Rhaid archebu - dim tocynnau ar gael ar y drws

Cyfarfod â Siôn Corn a’i Gyfeillion

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen 14 a 15 Rhagfyr 2013, 11am, 1pm a 3pm

“O deuwch ffyddloniaid”... draw i Sain Ffagan i ganu carolau! Bydd Siôn a Siân Corn yn ymuno â ni ar gyfer te parti eleni, felly dewch i fwynhau eu straeon anhygoel, ac os byddwch chi’n blant da, rydych chi’n siŵr o gael anrheg hefyd!

Tocynnau: £12 y plentyn (yn cynnwys cost archebu)  Addas i blant 4-12 Tocynnau o flaen llaw yn unig. 

Ffoniwch 029 20878440  neu www.stdavidshallcardiff.co.uk