Rydych chi yn:  > 
Addas i blant 4-12 / £12 y plentyn / Rhaid archebu (Dim tocynnau ar gael ar y drws)

Cyfarfod â Siôn Corn a’i Gyfeillion

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen

[delwedd: ]

“O deuwch ffyddloniaid” - draw i Sain Ffagan i ganu carolau!

Bydd Siôn a Siân Corn yn ymuno â ni ar gyfer te parti eleni, felly dewch i fwynhau eu straeon anhygoel, ac os byddwch chi’n blant da, rydych chi’n siŵr o gael anrheg hefyd!

Tocynnau: £12 y plentyn (yn cynnwys cost archebu)  Addas i blant 4-12 Tocynnau o flaen llaw yn unig. Dim tocynnau ar gael ar y drws.

Ffoniwch (029) 20878440 neu ewch i www.stdavidshallcardiff.co.uk