Rydych chi yn:  > 
Pawb / Am ddim

Wallace: Gŵr Angof Esblygiad?

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen Hydref 19 2013–Mawrth 9 2014 (Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar agor ar y rhan fwyaf o Wyliau Banc, gwiriwch cyn ymweld i wneud yn siŵr y bydd yr Amgueddfa ar agor.)
Alfred Wallace
Hawlfraint A R Wallace Memorial Fund

Adeg ei farwolaeth ganrif yn ôl, cai Alfred Russel Wallace ei gyfri’n un o fawrion olaf Oes Fictoria. Ond pwy’n union oedd e?

Roedd Wallace yn ŵr amryddawn iawn – yn fforiwr mentrus, naturiaethwr gwych, ymgyrchydd cymdeithasol, sylwebydd gwleidyddol – dyn deallus dros ben. Yn ystod ei oes, casglodd 125,000 o sbesimenau anifeiliaid, cyhoeddodd dros 800 o erthyglau ac ysgrifennodd 22 o lyfrau.

Mae Wallace yn fwyaf enwog am ddarganfod proses esblygiad drwy ddethol naturiol, ar y cyd â Charles Darwin. Ond tra bod Darwin yn gyfarwydd i bawb, mae Wallace wedi mynd yn angof i bob pwrpas.

Nod yr arddangosfa hon yw bwrw golwg ar fywyd a gwaith Wallace, a dysgu mwy am y gwyddonydd hynod hwn.