Rydych chi yn:  > 
Teuluoedd / Am ddim / Galw heibio

Dathliadau Gwyl Ddewi’r Plantos

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen 28 Chwefror 2014, 10.30am - 12.30pm

Dewch â’ch plantos draw am fore o hwyl i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi.

Bydd gweithgareddau celf a chrefft, byddwn yn canu caneuon Cymraeg a bydd ymwelydd arbennig o Holi Hana’n ymuno â ni!

Cofiwch wisgo’ch gwisg Gymreig orau i gymryd rhan yn ein cystadleuaeth. Mewn partneriaeth â Menter Iaith Abertawe, Twf a Mudiad Meithrin.