Rydych chi yn:  > 
Oedolion / Am ddim / Nifer cyfyngedig o lefydd felly archebwch wrth y Dderbynfa.

Tu ôl i’r Llenni: Y Gwyddorau Naturiol

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen 11 Mawrth 2014, 1.05pm (Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar agor ar y rhan fwyaf o Wyliau Banc, gwiriwch cyn ymweld i wneud yn siŵr y bydd yr Amgueddfa ar agor.)

Dewch tu ôl i’r llenni i weld y casgliadau hanes natur. Cewch gwrdd â’n gwyddonwyr, dysgu mwy am eu gwaith ymchwil a gweld sut maent yn gofalu am y gwrthrychau dan eu gofal.

Mwynau maes glo de Cymru

Dewch i weld yr amrywiaeth o fwynau sydd i’w canfod yng ngwythiennau glo creigiau’r oes garbonifferaidd yn ne Cymru. Mae mwynau’r maes glo wedi denu gwyddonwyr ers canrifoedd, o grisialau eurwallt millerit i’r cwarts lleol a elwir yn ‘ddiemwntau Merthyr’.

Mae’n bosibl y bydd rhai teithiau’n anaddas i ymwelwyr sydd â phroblemau symudedd, ebostiwch digwyddiadaucaerdydd@amgueddfacymru.ac.uk am fwy o wybodaeth.