Rydych chi yn:  > 
Pawb / Am ddim / Nifer cyfyngedig o lefydd felly archebwch wrth y Dderbynfa

Wallace dros Ginio

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen 29 Ionawr 2014, 1.05pm (Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar agor ar y rhan fwyaf o Wyliau Banc, gwiriwch cyn ymweld i wneud yn siŵr y bydd yr Amgueddfa ar agor.)
Alfred Russel Wallace

Treftadaeth Alfred Russel Wallace yn yr 21ain ganrif: dylanwad ecoleg maes yn Ynysfor Maleia yn Oes Fictoria i sialensiau rheoli amgylcheddol modern mewn fforestydd glaw a thyfu cnydau palmwydd ar dir mawn.

Yr Athro Denis Murphy yw pennaeth y gr┼Áp ymchwil Gwyddorau’r Bywyd ym Mhrifysgol de Cymru. Mae’r Athro yn aelod o Gyngor Ymgynghorol Bwrdd Olew Palmwydd Maleia ac yn cynghori ar ddulliau i leihau effaith y diwydiant ar yr amgylchedd.