Rydych chi yn:  > 

Amgueddfa Cymru

Pawb / £3 y tocyn (gan gynnwys mins pei a glased o win y gaeaf) / Ffoniwch ein Tîm Digwyddiadau ar 029 20573416 (oriau swyddfa Llun i Gwener)

Nadolig Sain Ffagan - Canu yn y Capel

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen 12 a 13 Rhagfyr 2013, 6-7pm, 7.30-8.30pm

[delwedd: ]

Caneuon Nadoligaidd traddodiadol a chyfoes o dan arweiniant Alun Guy ac organydd Leighton Sault-Jones yng Nghapel Pen-rhiw.

Bydd cyfle cyn y canu i gael mins peis a gwin y gaeaf.

Sesiwn y canu yn awr o hyd. 

Bydd y siop ar agor i chwi wneud rhywfaint o Siopa Nadolig ar y ffordd allan!

**** WEDI GWERTHU ALLAN AR GYFER NOS IAU 12FED 6.00PM ***

**** WEDI GWERTHU ALLAN AR GYFER NOS WENER 13EG 7.30PM **** 

Ffoniwch ein Tîm Digwyddiadau ar 029 20573416 (oriau swyddfa Llun i Gwener)