Rydych chi yn:  > 
Pawb / £4 y person / Archebu o flaen llaw yn unig

Nadolig Sain Ffagan - Canu yn y Capel

1012 Rhagfyr 2014, 6pm & 7.30pm (gadewch hanner awr o amser ar gyfer diodydd o flaen llaw)

[delwedd: ]

Caneuon Nadoligaidd traddodiadol a chyfoes yng Nghapel hynafol Penrhiw o dan arweiniant Alun Guy a'r organydd Leighton Sault-Jones

Bydd cyfle i gael mins pei a gwin cynnes y gaeaf hanner awr o flaen llaw.

Hyd y digwyddiad un awr.

Ffoniwch TicketlineUk : 029 230130

Prynwch ar-lein : www.ticketlineuk.com/event/st-fagans