Rydych chi yn:  > 
Oedolion / Am ddim / Archebwch wrth gyrraedd

Tu ôl i’r Llenni: Y Gwyddorau Naturiol

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen 5 Tachwedd 2013, 1.05pm (Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar agor ar y rhan fwyaf o Wyliau Banc, gwiriwch cyn ymweld i wneud yn siŵr y bydd yr Amgueddfa ar agor.)

Dewch tu ôl i’r llenni i weld y casgliadau hanes natur.

Casgliad Planhigion Ffosil David Davies

Cyfle i ymwelwyr weld Casgliad David Davies, un o’r casgliadau pwysicaf yn Ewrop o ffosilau planhigion carbonifferaidd. Fel adnodd amhrisiadwy o dystiolaeth am newid hinsawdd a llystyfiant trofannol 300 miliwn o flynyddoedd yn ôl, mae’n taflu goleuni pwysig ar yr hyn sy’n digwydd i’r hinsawdd heddiw

Mae’n bosibl y bydd rhai teithiau’n anaddas i ymwelwyr sydd â phroblemau symudedd, ebostiwch digwyddiadaucaerdydd@amgueddfacymru.ac.uk am gyngor.