Rydych chi yn:  > 
Oedolion / Am ddim

Sgwrs Amser Cinio: Archaeoleg - 'Hunaniaeth yng Ngogledd Cymru Oes y Llychlynwyr: Ymchwil Newydd o Lanbedr-goch'

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen 23 Hydref 2013, 1.05pm (Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar agor ar y rhan fwyaf o Wyliau Banc, gwiriwch cyn ymweld i wneud yn siŵr y bydd yr Amgueddfa ar agor.)

Dr Mark Redknap, Amgueddfa Cymru

Gellir archwilio hunaniaeth yn y Gymru ganoloesol gynnar ar lawer o wahanol lefelau – enwau, perthynas ac iaith arysgrifau; tystiolaeth o ffynonellau ysgrifenedig; y ffyrdd y byddai pobl yn dewis claddu eu perthnasau (arferion); sut y byddent yn gwisgo ac yn addurno’u hunain (cydymffurfio â thraddodiadau a chonfensiynau lleol) a dadansoddiad gwyddonol o weddillion, gwreiddiau a pherthnasau dynol. Bydd y sgwrs hon yn archwilio ffyrdd o fynegi hunaniaeth yng ngogledd Cymru Oes y Llychlynwyr a rhwyddineb symud nwyddau a phobl o gwmpas Mor Iwerddon yn seiliedig ar ddata newydd o gloddiadau yn Llanbedr-goch, Ynys Môn.