Rydych chi yn:  > 
Pawb / Am ddim / Archebwch wrth gyrraedd

Sgwrs Amser Cinio: Archaeoleg: Casgliad Henry Stopes – Fictoriad yn Ffoli ar Fflint

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen 9 Hydref 2013, 1.05pm (Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar agor ar y rhan fwyaf o Wyliau Banc, gwiriwch cyn ymweld i wneud yn siŵr y bydd yr Amgueddfa ar agor.)

Elizabeth Walker, Adran Archaeoleg a Niwmismateg Amgueddfa Cymru (sgwrs a ohiriwyd o 3 Gorffennaf).

Tua diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg, llwyddodd Henry Stopes i lunio un o’r casgliadau mwyaf o fwyeill llaw Palaeolithig yn y wlad. Y casgliad hwn oedd un o gaffaeliadau olaf Amgueddfa Caerdydd, a gwblhawyd ychydig wythnosau cyn i’w chasgliadau gael eu trosglwyddo i’r Amgueddfa Genedlaethol newydd. Bydd y sgwrs hon yn olrhain hanes y casgliad ac yn esbonio sut mae’n sail i Archaeoleg fodern. Mae gwaith archaeolegol diweddar, gan gynnwys y gwaith a wnaed cyn adeiladu cysylltiadau rheilffordd Twnel y Sianel wedi rhoi pwrpas newydd i’r casgliad ac mae bellach yn profi ei werth fel adnodd defnyddiol iawn.