Rydych chi yn:  > 
Teuluoedd / Am ddim

Diwrnod Agored Hanes Natur: Calan Gaeaf

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen 30 Hydref 2013, 11am - 4pm (Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar agor ar y rhan fwyaf o Wyliau Banc, gwiriwch cyn ymweld i wneud yn siŵr y bydd yr Amgueddfa ar agor.)

Dewch i gwrdd â’r curaduron hanes natur, ymweld â’r stondinau yn y Brif Neuadd a gweld rhai o’r 5 miliwn o sbesimenau sydd yn ein casgliadau.

Dilynwch ein llwybr cwis i’r teulu i ddarganfod gwrthrychau gwych o fyd natur a gallech ennill gwobr!

Archebwch eich lle ar daith Tu ôl i’r Llenni arbennig (addas i oed 8+).

Mae’n bosibl y bydd rhai teithiau’n anaddas i ymwelwyr sydd â phroblemau symudedd, e-bostiwch digwyddiadaucaerdydd@amgueddfacymru.ac.uk am gyngor.