Rydych chi yn:  > 
English
Oedolion / Am ddim

Darlithoedd yr Hydref

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen 23 Tachwedd 2013, 1.30pm
Roy Hamer a Ceri Thompson, Curdaur Big pit

Hanes Mwyngloddio Cwm Rhondda gan Roy Hamer.

Dilynwch hanes Mwyngloddio yn y Rhondda yn ôl i’r dyddiau cynnar, a ffrwydradau cyntaf Walter Coffin yn Dinas, ger y Porth. Bydd Roy hefyd yn trafod ei brofiadau ei hun gan daflu goleuni ar waith y Gwasanaeth Achub Glofaol ac esbonio arwyddocâd y gofeb a ddadorchuddiwyd yn Dinas yn ddiweddar.

Daw Roy yn wreiddiol o  Drehafod ond mae bellach yn byw yn y Porth, ac fel cyn löwr a Swyddog Achub Glofaol mae wedi bod yn flaenllaw yn y gwaith o ddatblygu ac adeiladu’r gofeb yn Dinas.