Rydych chi yn:  > 
Oed 11+ / Am ddim / Archebwch eich tocyn am ddim ar ukas2013.eventbrite.co.uk

Sesiwn 'Holi ac Ateb' Gwyddoniaeth Archaeolegol

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen 11 Ebrill 2013, 7pm (Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar agor ar y rhan fwyaf o Wyliau Banc, gwiriwch cyn ymweld i wneud yn siŵr y bydd yr Amgueddfa ar agor.)

Ydych chi erioed wedi meddwl sut mae archaeolegwyr yn defnyddio gwyddoniaeth i ymchwilio i'r gorffennol?

Dewch i gwestiynu'r arbenigwyr mewn sesiwn holi ac ateb Gwyddoniaeth Archaeolegol yn Darlithfa Reardon Smith.

Dyma'ch gwahodd i sesiwn holi ac ateb gyda phanel o arbenigwyr archaeolegol fydd yn ateb cwestiynau gan y cyhoedd.

Gallwch ofyn iddynt am eu hoff ddarganfyddiadau archaeolegol, eu herio i esbonio datblygiadau newydd ym maes technegau neu ddefnyddiau gwyddonol neu ofyn iddynt drafod achosion amlwg diweddar, fel darganfod gweddillion Richard III.

Dyma ddigwyddiad ar y cyd rhwng Adran Archaeoleg a Chadwraeth Prifysgol Caerdydd ac Amgueddfa Cymru fel rhan o Gynhadledd Eilflwydd Gwyddoniaeth Archaeolegol y DU, 11-14 Ebrill 2013.

Bydd y drysau'n agor am 6.30pm er mwyn cyflwyno cwestiynau gyda'r ddadl yn dechrau am 7pm i orffen tua 8pm. Addas i bawb dros 11 oed.

Archebwch eich tocyn am ddim ar ukas2013.eventbrite.co.uk.