Rydych chi yn:  > 
Oedolion / Am ddim / Archebwch wrth gyrraedd

Tu Ôl i'r Llenni: Archaeoleg

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen 24 Medi 2013, 1.05pm (Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar agor ar y rhan fwyaf o Wyliau Banc, gwiriwch cyn ymweld i wneud yn siŵr y bydd yr Amgueddfa ar agor.)

Bathodynnau a Chofroddion Pererindota

Ystafell Astudio Arteffactau.

Dewch i ddysgu mwy am ymchwil ddiweddar ar wrthrychau defosiynol bach a ganfuwyd yng Nghymru a'r hyn maent yn ei ddatgelu am bererindota ac ofergoeledd Canoloesol.

Mae'n bosibl y bydd rhai teithiau'n anaddas i ymwelwyr sydd â phroblemau symudedd, e-bostiwch digwyddiadaucaerdydd@amgueddfacymru.ac.uk am gyngor.