Rydych chi yn:  > 
Oedolion / Am ddim / Archebwch wrth gyrraedd

Sgwrs Amser Cinio: Gwreiddiau

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen 18 Medi 2013, 1.05pm (Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar agor ar y rhan fwyaf o Wyliau Banc, gwiriwch cyn ymweld i wneud yn siŵr y bydd yr Amgueddfa ar agor.)

Golau a Chyflymdra: Dolenni Cyfrwy a Cherbydau Rhyfel yr Oes Haearn

Mae dolenni cyfrwy Prydain yr Oes Haearn yn ddarganfyddiadau cymharol gyffredin. Prif bwrpas y dolenni aloi-copr hyn oedd atal awenau'r cerbyd rhyfel rhag troi'n gwlwm, ond mae'n debyg eu bod yn bwysig am resymau eraill llai ymarferol.

Mae eu harddull yn amrywio o ddolenni cwbl blaen i rai hardd a chain ac maent wedi cael eu darganfod mewn claddfeydd, celciau ac olion defodol yn ogystal ag ar eu pennau eu hunain.

Dyma gyflwyniad byr i gerbydau rhyfel yr Oes Haearn a bydd yn ystyried beth all dolenni cyfrwy ddweud wrthym am fywyd a chredoau Prydain yr Oes Haearn a'r Oes Rufeinig Gynnar.

Gyda Anna Lewis, myfyriwr PhD, Prifysgol CaerlÅ·r.