Rydych chi yn:  > 
English
Pawb / Am ddim

Dŵr dan y Bont - Camlesi Cymru

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen 6 Gorffennaf–13 Hydref 2013, 10am - 5pm

Arddangosfa newydd yn trafod sut y bu i gamlesi Cymru ddatblygu, tyfu a newid dros 200 mlynedd.

Dewch i ddysgu sut, lle a pham y datblygodd y dyfrffyrdd hyn o fod yn briffyrdd cludiant y Chwyldro Diwydiannol i fod yn fannau hamdden a gwarchodfeydd natur heddiw.