Rydych chi yn:  > 
Oed 16+ / £10 / Nifer cyfngedig o lefydd (15), rhaid archebu

Gweithdy Metelwaith Hynafol

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen 14 Gorffennaf 2013, 2 - 4.30pm (Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar agor ar y rhan fwyaf o Wyliau Banc, gwiriwch cyn ymweld i wneud yn siŵr y bydd yr Amgueddfa ar agor.)

[delwedd: Mantell Aur yr Wyddgrug – The Trustees of the British Museum]

Mantell Aur yr Wyddgrug (blaen). Made from single sheet of beaten gold, c.1900BC - 1600BC, Early Bronze Age, Mold, Flintshire, Wales.
© The Trustees of the British Museum.

[delwedd: ]

Dyma weithdy ymarferol a hwylusir fydd yn rhoi cyfle i chi brofi sgiliau a thechnegau gweithiwr aur yr Oes Efydd.

Gan gymryd ein hysbrydoliaeth o Mantell Aur y Wyddgrug, Mantell aur ddefodol unigryw yw a gafodd ei llunio yn ystod yr Oes Efydd Cynnar, bydd y gwneuthurwyr yn archwilio crefft boglynnu eurddalen gyda phatrymau gleiniau a motiffau gan ddysgu wrth weithio.

Dewch i drafod y sialensiau a mynd â’ch campweithiau adref gyda chi!

[delwedd: ]

Prynu tocynnau