Rydych chi yn:  > 
Pawb / £30 neu £25 gostyngiad / Rhaid archebu lle

Gweithdai Uwchgylchu Gwnïo gyda Carys Hedd

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen 5 Gorffennaf 2013, 10am - 4pm (Nodyn. Ar gau Dydd Llun a Dydd Sul Hydref–Mawrth)

Dewch â phroject i’w uwchgylchu. Twriwch trwy’ch hen ddillad a dewch â nhw i’w gweddnewid.

Dan arweiniad yr uwchgylchwraig o fri, Carys Hedd. Darperir peiriannau gwnïo ond mae croeso i chi ddod â’ch peiriant eich hun.

I archebu eich lle, ffoniwch Carys ar 07966 776906 neu e-bostiwch carys.hedd@gmail.com