Rydych chi yn:  > 
Pawb / Am ddim / Mae angen archebu lle

Taith dywys o amgylch adeiladau hanesyddol Dre-fach Felindre

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen 21 Medi 2013, 10.30am (Nodyn. Ar gau Dydd Llun a Dydd Sul Hydref–Mawrth)
Amgueddfa Wlan Cymru
Amgueddfa Wlan Cymru

Dilynwch taith gerdded trwy bentref Dre-fach Felindre a Chwmhiraeth, yn edrych ar adeiladau a chwaraeodd ran ddylanwadol ar ddatblygiad hanesyddol y diwydiant gwlân yn yr ardal i gynnwys: melinau, eglwysi a chapeli, siediau gwehyddu a chartrefi perchnogion melinau a gweithwyr.

Byddwn hefyd yn edrych ar dirnodau eraill fel Terfysg Beca ar sgwar y pentref. Mae'r daith yn mynd trwy bentref prydferth ac yn tua 5 milltir o hyd. Bydd angen esgidiau cerdded cryf arnoch, dillad tywydd gwlyb a lluniaeth ysgafn.

Mae'r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal fel rhan o Drysau Agored, Dyddiau Treftadaeth Ewropeaidd.

Hefyd gwelwch Teithiau Dywys Bensaernïol am 11am, 1.30pm a 3pm