Rydych chi yn:  > 
Ddim yn addas i blant dan 14 oed. / Am ddim / Rhaid Archebu: 029 2057 3424

Wythnos Bioamrywiaeth Cymru: Cyfri Ystlumod

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen 12 Mehefin 2013, 8.30pm - 11pm

Helpwch ni i gyfri’r ystlumod sy’n byw yn Sain Ffagan. Gyda chymorth Gr?p Ystlumod Caerdydd byddwn yn dysgu sut mae defnyddio datguddwyr ystlumod a chyfri a chofnodi ein hystlumod lleol fel rhan o’r Rhaglen Genedlaethol i Fonitro Ystlumod. Does dim angen profiad. Dewch â dillad cynnes, fflachlamp ac esgidiau addas.

Ddim yn addas i blant dan 14 oed a rhaid i bob plentyn fod gyda oedolyn.