Rydych chi yn:  > 
Pawb / Talu ar y drws: £10 oedolyn, £6 plant / Rhaid archebu: 029 2057 3424

Sul y Mamau: Gweithdy Coginio

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen 10 Mawrth 2013, 11am, 1pm a 3pm

Ymunwch â Sian Roberts am gipolwg cyfoes ar ryseitiau Cymreig traddodiadol gan gynnwys cacennau cri. Dyma weithdy ymarferol a darperir yr holl offer a chynhwysion.

Addas i 8 oed+. Rhaid i blant 8 - 13 oed fod gydag oedolyn.

Hefyd hwelwch 26 Mawrth a 3 April am Gweithdai Coginio.