Rydych chi yn:  > 
Oedolion / Am ddim / Archebwch wrth y Dderbynfa

Sgwrs Amser Cinio: Archaeoleg

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen 22 Mai 2013, 1.05pm (Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar agor ar y rhan fwyaf o Wyliau Banc, gwiriwch cyn ymweld i wneud yn siŵr y bydd yr Amgueddfa ar agor.)

[delwedd: ]

Gwaith cloddio archaeolegol o dai crwn arbrofol

Mae tai crwn Oes Haearn a grëwyd at ddibenion addysgol ar safleoedd treftadaeth yn rhoi cyfle i ni ehangu ein gwybodaeth o ffurfiant y cofnod archaeolegol, a'r micro-olion a llofnodion geogemegol a adewir gan batrymau gweithgarwch.

Yn y sgwrs hon, y prif enghraifft fydd cloddiad tŷ Moel-y-Gaer sy'n rhan o Bentref Celtaidd Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.

Fe'i adeiladwyd ym 1992 gan Dr P. J. Reynolds, arloeswr archaeoleg arbrofol ym Mhrydain, a'i adnewyddu yn 2009 yn dilyn difrod oherwydd storm.

Gyda'r Athro Martin Bell, Pennaeth Archaeoleg, Prifysgol Reading.