Rydych chi yn:  > 
Oedolion / Am ddim / Archebwch wrth y Dderbynfa

Tu ôl i’r Llenni: Bioamrywiaeth

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen 7 Mai 2013, 1.05pm (Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar agor ar y rhan fwyaf o Wyliau Banc, gwiriwch cyn ymweld i wneud yn siŵr y bydd yr Amgueddfa ar agor.)

Wyddoch chi fod mwy na 230 o wahanol fathau o ddant y llew ym Mhrydain?

Dewch i ymweld â Llysieufa planhigion fasgwlaidd i ddarganfod sut mae gwahaniaethu rhyngddynt a chadw’r sbesimenau o blanhigion ar gyfer y casgliadau.