Rydych chi yn:  > 
English
Oedolion / Am ddim / Archebwch wrth y Dderbynfa

Tu Ôl i’r Llenni: Archaeoleg

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen 28 Mai 2013, 1.05pm (Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar agor ar y rhan fwyaf o Wyliau Banc, gwiriwch cyn ymweld i wneud yn siŵr y bydd yr Amgueddfa ar agor.)
Paun Caerwent

Paun Caerwent

Y Labordy Cadwraeth: cyfle i weld darnau o blastr wal hynafol a baentiwyd a dysgu sut mae datgelu eu cyfrinachau yn y labordy.

Mae’r cadwraethydd Penny Hill yn arbenigo mewn adnabod y lliwiau a’r cynhwysion a ddefnyddiwyd i greu paent hynafol.

Bydd yn sôn wrthon ni am y paun a baentiwyd ar wal adeilad Rhufeinig yng Nghaerwent, ar hyn a ddatgelai am gyfoeth y perchennog.