Rydych chi yn:  > 
Oedolion / Am ddim / Nifer cyfyngedig o lefydd felly archebwch wrth y Dderbynfa

Sgwrs Amser Cinio Archaeoleg: Ynys Oes yr Iâ: Canfyddiadau Newydd ym maes Archaeoleg Neanderthal a Helwyr-Gasglwyr Modern yn Jersey

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen 19 Mawrth 2014, 1.05pm (Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar agor ar y rhan fwyaf o Wyliau Banc, gwiriwch cyn ymweld i wneud yn siŵr y bydd yr Amgueddfa ar agor.)

Mae’r Neanderthaliaid yn cynrychioli arbrawf dynol llwyddiannus ac unigryw.

Esblygodd y Neanderthaliaid yn llinach ddynol unigol dros hanner miliwn o flynyddoedd yn ôl. Ymddengys iddynt ddiflannu’n llwyr tua 40,000 o flynyddoedd yn ôl.

Yn ystod y cyfnod hwn, roeddwn nhw’n byw mewn rhannau helaeth o Ewrop a gorllewin Asia, gwnaethant ddatblygu offer soffistigedig, dysgu sut i reoli tân a hela mamaliaid mawr mewn gwahanol amgylcheddau.

La Cotte de St Brelade, ar Jersey, un o Ynysoedd y Sianel, yw un o’r safleoedd gorau yn y byd os am ddeall Neanderthaliaid a’u gorchestion. Yn y ddarlith hon, bydd Matt Pope yn adrodd hanes y gwaith sy’n cael ei gynnal ar y safle pwysig hwn ac mewn lleoliadau eraill ar yr ynys.

Bydd yn cyflwyno’r canfyddiadau diweddaraf sy’n taflu goleuni newydd ar esblygiad a thynged ein perthynas esblygiadol agosaf, yn ogystal ag addasiadau ein rhywogaeth ni i amgylcheddau garw oes yr iâ a sialensiau newid yn yr hinsawdd.

Gyda Dr Matthew Pope, Uwch Gymrawd Ymchwil/Dysgu, y Sefydliad Archaeoleg.