Rydych chi yn:  > 
Oedolion / £24 y tocyn / Ffoniwch Neuadd Dewi Sant ar 029 20878440 / www.stdavidshallcardiff.co.uk

Noson gyda Gareth Thomas

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen 21 Chwefror 2013, 7 - 10pm

[delwedd: Gareth Thomas]

Gareth Thomas yw un o athletwyr mwyaf llwyddiannus Cymru erioed ond mae 'Alfie' mor enwog am ei fywyd oddi ar y cae ag y mae am ei gampau arni.

Dewch i glywed Gareth yn trafod ei brofiad o fod yn un o athletwyr proffesiynnol cyntaf i ddod allan fel dyn hoyw a'i fywyd fel arwr rygbi.

Bydd cyfle i ofyn cwestiynnau ar ddiwedd y sgwrs yn ogystal a chyfle i gael llun gyda'r dyn ei hun.

Mae tocynnau yn £24 y pen ond nid oes llawer ar gael. Archebwch yn gynnar i arbed cael eich siomi. Diod i'ch croesawu.

Ffoniwch Neuadd Dewi Sant ar 029 20878440 / www.stdavidshallcardiff.co.uk