Rydych chi yn:  > 
English
Pawb / £28

Creu Basged Ffrâm gyda Jules Wagstaff

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen 25 Mai 2013, 10am - 4pm (Nodyn. Ar gau Dydd Llun a Dydd Sul Hydref–Mawrth)

Defnyddir cylch ac asennau i greu strwythur ac yna plethu helyg o’u cwmpas i greu basged ffrâm, a ddefnyddid ers cyn cof i gasglu ffrwythau, wyau neu lysiau. Mae’n hawdd creu siapiau a phatrymau hardd o’r deunydd yn eich coetiroedd neu berthi lleol. Gallwn ddefnyddio cynllun Cymreig traddodiadol y ‘cyntell’ i’n hysbrydoli.

Croeso i bawb o bob oedran a gallu. £28 y pen. Dim mwy na 10 o bobl.

Ffoniwch Jules Wagstaff ar 07964 530436 neu e-bostiwch jules87@btinternet.com.

www.welshwillowworks.wordpress.com/