Rydych chi yn:  > 
Pawb / £28

Crefft Helyg gyda Jules Wagstaff

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen 22 Mehefin 2013, 10am - 4pm (Nodyn. Ar gau Dydd Llun a Dydd Sul Hydref–Mawrth)

Cyflwyniad i weithio gyda helyg, deunydd gwych y mae digonedd ohono ar gael yng Nghymru. Gan ddefnyddio plethiadau a phatrymau syml, dewch i greu eitemau bach gan gynnwys clwydi bach i’r ardd, blodau helyg a basgedi ffrâm bach. Dewch i arbrofi a chael hwyl!

Croeso i bawb o bob oedran a gallu. £28 y pen. Dim mwy na 10 o bobl.

Ffoniwch Jules Wagstaff ar 07964 530436 neu e-bostiwch jules87@btinternet.com.

www.welshwillowworks.wordpress.com/