Rydych chi yn:  > 
Oed 7-12 / Am ddim / Rhaid archebu lle: 02920 573600

Gwyddoniaeth Stryd: Gêm Weiren Gloch

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen 9 Mehefin 2013, 12.30pm a 2.30pm

Dewch i greu eich gêm weiren swnllyd eich hun yn ein gweithdy trydanol… pa mor gadarn yw eich gafael?

Addas i blant 7-12 oed. Rhaid archebu lle. Ffoniwch (029) 2057 3600.

Gwyddoniaeth Stryd – cipolwg o’r newydd ar wyddoniaeth, a thema wahanol bob mis.