Rydych chi yn:  > 
Oedolion / £5 y person / Rhaid archebu lle: (029) 2057 3600. Archebwch o ddydd Llun 6 Mai

Gwneud a Thrwsio - Blychau, Clymau, Bagiau a Labeli Rhodd

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen 1 Mehefin 2013, 1.30pm

Twriwch trwy fasgedi o hen betheuach a’u troi’n rhywbeth newydd a gwahanol yn ein gweithdai ailgylchu misol i oedolion.

Y mis hwn, byddwn yn defnyddio hen bapurau newydd, llyfrau, mapiau a phapur wal â thechnegau argraffu a phlygu papur i greu casgliad hardd o nwyddau lapio anrhegion.

Darperir deunyddiau / Croeso i bawb o bob gallu.

Rhaid archebu lle. Ffoniwch (029) 2057 3600. Archebwch o ddydd Llun 6 Mai.

Sylwer: mae’r sesiynau hyn ar gyfer oedolion yn unig (oed 16+), am fanylion sesiynau crefft i blant a theuluoedd ffoniwch (029) 2057 3600.