Rydych chi yn:  > 
Teuluoedd / Am ddim / Galw heibio

Y Sioe Wyddoniaeth: Car Uwchsonig Bloodhound!

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen 19 Mai 2013, 2pm

[delwedd: ]

Ymunwch â ni ar daith gyffrous, gyflym a rhyngweithiol arbennig!

Byddwn yn archwilio’r wyddoniaeth a’r dechnoleg a ddefnyddiwyd i adeiladu car sy’n gallu teithio ar gyflymdra o dros 1000mya ac yn edrych yn ôl ar y rhesymau dros fethiant rhai ymgeisiau i dorri record cyflymder tir y byd.

Pa sialensiau sy’n codi wrth adeiladu car sy’n gallu teithio’n gyflymach na bwled? Cewch weld profion roced, effaith llusgiant a’r mathemategwr cyflymaf yn y byd!

Darperir gan Engineering Explained.