Rydych chi yn:  > 
English
Oed 7-12 / Am ddim / Rhaid archebu lle: (029) 2057 3600

Gwyddoniaeth Stryd: Rap y Gofod

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen 11 Mai 2013, 12.30pm a 2.30pm

Y mis hwn, ymunwch â’r rapiwr gwyddoniaeth Jon Chase wrth iddo archwilio perthynas y Ddaear a’r gofod.

Bydd Jon yn cyflwyno pob syniad drwy ei rapiau enwog, gan gyflwyno syniadau newydd mewn ffordd newydd.

Pam fod siapiau gwahanol ar y lleuad? Beth yw’r haul? Sut mae disgyrchiant yn effeithio arnom ni?

Pam fod y Ddaear yn arbennig? Galwch draw i glywed yr atebion i’r holl gwestiynau hyn, a llawer mwy!

Addas i blant 7-12 oed.

Rhaid archebu lle. Ffoniwch (029) 2057 3600.

Gwyddoniaeth Stryd – cipolwg o’r newydd ar wyddoniaeth, a thema wahanol bob mis.