Rydych chi yn:  > 
Pawb / Am ddim

Japanese Style: Sustaining Design

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen 19 Ionawr–10 Mawrth 2013, 10am - 5pm

Arddangosfa sy'n dangos sut mae artistiaid a chymunedau dylunio Japaneaidd yn gwneud cyfraniad gwerthfawr at ddatblygu cynaliadwy trwy ganolbwyntio ar y berthynas rhwng y traddodiadol a'r arloesol.

Arddangosfa gan Ganolfan Grefft Rhuthun a gyflwynir ar y cyd â Mission Gallery.

www.missiongallery.co.uk