Rydych chi yn:  > 
Pawb / Am ddim / Galw heibio

Cyfnewid Llyfrau

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen 20 a 21 Ebrill 2013, 11am - 4pm

[delwedd: ]

Wrthi'n glanhau'r tŷ Dewch i gael gwared ar hen lyfrau a'u cyfnewid am gasgliad newydd sbon.

Rhaid i bob llyfr fod mewn cyflwr darllenadwy a bydd system o docyn am lyfr yn cael ei gweithredu. Gellir cyfnewid crynoddisgiau a recordiau hefyd.

Ar y cyd â Siop Lyfrau Oxfam.