Rydych chi yn:  > 
Pawb / Am ddim / Galw heibio

Y Sioe Wyddoniaeth – Cemeg a Goleuni

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen 17 Mawrth 2013, 2pm

[delwedd: ]

I gyd-fynd ag Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg -  Enfys, Golau a Laser!

Ymunwch â Dr Peter Douglas a Dr Mike Garley (Prifysgol Abertawe) i rannu eu brwdfrydedd am wychder gwyddoniaeth yn y sioe gyffrous a doniol hon. Byddant yn dangos sut mae cemeg a goleuni yn cymysgu yn ein bywydau bob dydd.

Bydd y sioe hynod, sy’n cynnwys dros 30 o arddangosiadau ymarferol, yn tynnu sylw at bwysigrwydd ffotocemeg i’n byd.

Mae Dr Peter Douglas a Dr Mike Garley yn traddodi’r ddarlith ‘Cemeg a Goleuni’ yn rheolaidd i gynulleidfaoedd yn y DU ac Ewrop.