Rydych chi yn:  > 
Oedolion / �5 / Rhaid archebu 02920 573070

Gwneud a Thrwsio: Pinfyrddau a Phincysau

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen 18 Mai 2013, 1:30pm (Nodyn. Ar gau Dydd Llun a Dydd Sul Hydref–Mawrth)

Twriwch trwy fasgedi o hen betheuach a�u troi�n rhywbeth newydd a gwahanol yn ein gweithdai ailgylchu misol i oedolion.

Y mis hwn, byddwn yn gorchuddio byrddau pren gyda hen ddefnydd a rhubanau i greu pinfwrdd hardd ar gyfer eich cartref.

Yna byddwn yn troi hen gwpan yn bincws hyfryd ar gyfer eich projectau gwn�o eraill.

Darperir deunyddiau / Croeso i bawb o bob gallu.

�5 y pen. Rhaid archebu lle: (029) 2057 3070.