Rydych chi yn:  > 
Oedolion / 25 / Rhaid archebu lle: 01559 384304 / spinweave55@hotmail.com

Diwrnod Nyddu i Ddechreuwyr a / neu Diwrnod Nyddu Hirdro gydag Alice Evans

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen 9 Mawrth 2013, 10am - 4pm (Nodyn. Ar gau Dydd Llun a Dydd Sul Hydref–Mawrth)

Cyflwyniad i fathau o gnu, paratoi, nyddu (dull wstid) a cheincio.

Erbyn diwedd y dydd, bydd ganddynt gengl fach i fynd adre gyda nhw, a gobeithio y byddant am ddysgu mwy!

Darperir troellau nyddu, ffibrau ac unrhyw offer arall. 25 y pen, dim mwy na 6 o bobl.