Rydych chi yn:  > 
Oedolion / 1 sesiwn � �30/�25 gostyngiad / 3 sesiwn - �75/ �65 gostyngiad / Rhaid archebu lle: carys.hedd@gmail.com. Gwybodaeth: www.wenchwear.co.uk

Gweithdai Uwchgylchu Gwnïo gyda Carys Hedd

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen (Nodyn. Ar gau Dydd Llun a Dydd Sul Hydref–Mawrth)

Yn y sesiwn gyntaf, byddwn yn dechrau o’r dechrau trwy oroesi’r ofn o’r peiriant gwnïo a gwneud het a chlustog o hen siwmper neu flanced.

Yng ngweddill y sesiynau byddwn yn gweithio ar brojectau cyffrous a chreadigol gan gynnwys uwchgylchu siwmperi, cardigans, sgertiau a throwseri.

Darperir peiriannau gwnïo ond mae croeso i chi ddod â’ch peiriant eich hun.

Cynhelir 3 sesiwn.
1 sesiwn – £30/gostyngiadau £25
3 sesiwn – £75/gostyngiadau £65

Rhaid archebu lle: carys.hedd@gmail.com. Am fwyo wybodaeth ewch i www.wenchwear.co.uk.